ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Φωτογραφίες

Πυρκαγιά ΒΑΡΗ 27/06/2020

Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. συμμετείχε με το ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. 3 στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην ΒΑΡΗ θέση ΚΟΡΜΠΙ στις 27 Ιουνίου 2020.