ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

10/01/2023

Απόκτηση εκχιονιστικής λεπίδας
Με ενέργειες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ απέκτησε εκχιονιστικη λεπίδα για το ΔΑΠΑΧΟ 1 ώστε να συμβάλει περισσότερο αν και όταν χρειαστεί.