ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

26/07/2022

Επίσκεψη ΕΚΑΒ για άσκηση στο χώρο της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.
Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ είχε την χαρά να φιλοξένησει χθες στο πυροφυλάκειο της την ετήσια άσκηση του ΕΚΑΒ οργάνωση σκηνής σε μεγάλη καταστροφή την οποια παρακολούθησαν οι παρόντες Εθελοντές