ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

29/06/2022

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ
Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. συμμετείχε με τρια οχήματα και 9 εθελοντές στην δασική πυρκαγία που ξεκίνησε στην Πλατεία Αναγνωσταρά στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης και Βύρωνα.