ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

01/05/2022

΄Εναρξη αντιπυρικής περιόδου 2022
Η έναρξη της αντιπυρικής συνέπεσε με την έναρξη της εκπαίδευσης για την πιστοποίηση των εθελοντών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

37 νέοι εθελοντές εκπαιδεύονται για να πλαισιώσουν επιχειρησιακά την ομάδα προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα τον Υμηττό μας και να συνδράμουμε αποτελεσματικότερα την Πυροσβαστική Υπηρεσία στο έργο της. 

Καλή και ήρεμη αντιπυρική.