ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

09/04/2022

Συμμετοχή στη δράση "The Green City"
To Σάββατο 9 Απριλίου η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. συμμετείχε στη δράση συλλογής και ανακύκλωσης για το πρόγραμμα “The Green City” της Περιφέρεια Αττικής, που σκοπό έχει την προώθηση της ανακύκλωσης και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που επιφέρουν τα οικιακά απορρίμματα.

Περσσότερες πληροφορίες εδώ