ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

18/03/2022

Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Δήμου Παπ.Χολ.
Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. συμμετείχε σήμερα στη Συνεδρίαση της Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την Πολιτική Προστασία, η οποία συστήθηκε με την υπ. 16/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντικείμενο εργασίας:

  • την αξιολόγηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα,
  • την επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας βάσει των ευρημάτων της ανωτέρω αξιολόγησης,
  • την εισήγηση προς το τμήμα πολιτικής προστασίας και το ΤΕΣΟΠΠ για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2022,
  • την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας μετά από κάθε συμβάν με την υποβολή σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Στην πρώτη συνεδρίαση, τέθηκε ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και προτάχθηκε η επικαιροποίηση των σχεδίων για την αντιπυρική περίοδο.

Ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ευθύμιος Λέκκας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ