ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

05/06/2021

Πυρκαγιά Νταμάρια Ψυχικού
Το ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ 3 με τριμελές πλήρωμα επικούρησε την πυροσβεστική στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στα νταμάρια του Ψυχικού στο τέρμα της οδού Δάφνης.