ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

05/12/2020

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού σήμερα.

Χρόνια πολλά στους απανταχού εθελοντές και ιδιαίτερα στους εθελοντές δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης.