ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

10/07/2020

Πυρκαγιά ΒΑΡΗ
Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. συμμετείχε με το ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. 3 αποτελούμενο από διμελές πλήρωμα και πεζοπόρο αποτελούμενο από επτά εθελοντές στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην θέση Χέρωμα στην Βάρη Αττικής πλησίον του παιδικού χωριού SOS στις 10 Ιουλίου 2020, από τις 10:00 έως τις 15:00.