ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

01/07/2020

Εργασίες ΣΠΑΥ
Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο ΣΠΑΥ τηρώντας τη δέσμευση του, έστειλε grader για τη διάνοιξη του δασικού δρόμου που οδηγεί στο πυροφυλάκιο Κόρακα από την οδό Ναυαρίνου.

Φωτογραφίες