ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

27/06/2020

Πυρκαγιά ΒΑΡΗ
Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. συμμετείχε με το ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. 3 και τριμελές πλήρωμα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην ΒΑΡΗ θέση ΚΟΡΜΠΙ στις 27 Ιουνίου 2020.

Φωτογραφίες